Img

LAKTOFERYNA – inteligentna glikoproteina o szerokim spektrum działania

Laktoferyna to glikoproteina obecna w ziarnistościach neutrofili (granulocytów obojętnochłonnych z których uwalniana jest w razie potrzeby) oraz we wszystkich wydzielinach śluzówek ssaków (wytwarzana przez komórki nabłonkowe błony śluzowej) – najobficiej w mleku (zwłaszcza siarze), ale w niewielkiej ilości znajdziemy ją także w ślinie, łzach, wydzielinach układu oddechowego, pokarmowego, moczowo – płciowego, płynie mózgowo – rdzeniowym, stawowym, woskowinie usznej czy moczu.

Należy do rodziny transferyn (w 60% podobny skład aminokwasowy) czyli białek wiążących i transportujących żelazo w surowicy krwi. Po raz pierwszy została odkryta w 1939 roku, a następnie pierwszy raz wyizolowana z mleka krowiego w 1960 roku. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) oraz jej europejski odpowiednik tj. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safiety Authority; EFSA) zakwalifikowały laktoferynę bydlęcą ją jako środek bezpieczny, nawet przy zastosowaniu wysokich dawek. Przyjmowaną w doustnej suplementacji laktoferynę określa się mianem nutraceutyku lub żywności funkcjonalnej.

Laktoferyna wykazuje działanie:

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze oraz przeciwgrzybicze laktoferyny związane jest w dużej mierze z jej zdolnością do wychwytywania i wiązania wolnego żelaza (laktoferyna zbudowana jest z dwóch płatów w związku z czym jedna cząsteczka wiąże dwa atomy żelaza - po jednym na płat), przez co staje się ono niedostępne dla wzrostu i poliferacji patogennych komórek, zależnych od dostępności żelaza.
Jest glikoproteiną inteligentną ponieważ „wie komu dać, a komu zabrać” 😉  Związane przez nią wolne żelazo staje się niedostępne dla komórek patogennych, natomiast chętnie udostępni go na rzecz mikrobioty przewodu pokarmowego promując wzrost lubiących żelazo bakterii rodzaju Bifidobacterium. 

Oprócz tego działanie :

Prace naukowe nad znaczeniem oraz zastosowaniem laktoferyny bydlęcej prowadzone były w ciągu ostatnich 60 lat. Liczne środowiska naukowe akceptują jej egzogenną podaż celem poprawy odporności oraz poprawy wchłaniania żelaza u pacjentów z anemią.

Strawisz laktoferynę w żołądku i wszystko na nic! Nieprawda!

Załóżmy, że suplement ma taką formę, iż podda się działaniu żołądkowych enzymów trawiennych i nie dotrze do jelita cienkiego w którym znajdują się receptory dla laktoferyny. Otóż pod wpływem działania enzymów trawiennych z laktoferyny uwalniana jest laktoferrycyna i laktoferrampina - peptydy wykazujące silniejszą aktywność przeciwdrobnoustrojową (ze względu na swoją hydrofobowość i ładunek kationowy) niż nienaruszona laktoferyna. Oczywiście idealnie będzie, jeśli suplement z laktoferyną ma postać dzięki której utrzyma swoją integralność strukturalną i dotrze do jelita cienkiego bez ulegania degradacji czyli w strukturalnie nienaruszonej postaci

Dlaczego warto włączyć laktoferynę jako dodatek do doustnej suplementacji żelazem?

Szacuje się, że 30% kobiet w wieku rozrodczym zmaga się z niedokrwistością! Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia około 50% wszystkich przypadków anemii można przypisać niedoborowi żelaza!
Kobiety leczone są doustną suplementacją żelazem które w dużych dawkach może okazać się toksyczne, głównie poprzez generowanie dużych ilości wolnych rodników będących przyczyną powstającego stresu oksydacyjnego prowadzącego do uszkodzenia komórek.
Laktoferyna wiąże i transportuje wolne żelazo, oraz zapobiega uszkodzeniom komórek, w tym komórek nabłonkowych jelit wywołanym zarówno przez wolne rodniki, jak i pozostałości leków (ksenobiotyki). Oprócz tego zwiększa aktywność enzymów antyoksydacyjnych (dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej, katalazy) od aktywności i wydajności których zależy tempo i zakres usuwania reaktywnych form tlenu (wolnych rodników).  W badaniu Okazaki i wsp. wykazano ochronne działanie doustnej suplementacji laktoferyną przed wzrostem stężenia kreatyniny oraz azotu mocznikowego w surowicy krwi co wywoływało działanie ochronne przed oksydacyjnym uszkodzeniem kanalików nerkowych w których pośredniczy żelazo. Liczne prace naukowe wykazały skuteczność zastosowania laktoferyny jako nośnika leków co jest użyteczne także w kontekście preparatów żelaza. Co istotne, włączenie laktoferyny do terapii obniża stężenie prozapalnych cytokin (zwłaszcza IL-6, TNF-alfa).

Bibliografia:
Copyright 2024 Qchenne-inspiracje.pl

All rights Reserved