fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem qchenne-inspiracje.pl jest prowadzony przez Małgorzatę Lenartowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DIETOTERAPIA LENARTOWICZ Małgorzata Lenartowicz, ul. Powstańców Warszawy 3, 05-400 Otwock, z adresem korespondencyjnym ul. Reymonta 71L/1, 05-400 Otwock, NIP: 797-176-85-98, numer REGON: 147448778, zwana jest dalej “SPRZEDAWCĄ”.
 2. Zamawiający w sklepie internetowym qchenne-inspiracje.pl zwany „KLIENTEM” akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych

 1. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę qchenne-inspiracje.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie qchenne-inspiracje.pl i obejmuje książki i testy na nietolerancje pokarmowe.
 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. PRODUKTY są wysyłane dopiero po zaksięgowaniu należności na koncie SPRZEDAWCY. Należności obejmują wartość zamówionych towarów powiększoną o koszty przesyłki. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie qchenne-inspiracje.pl.
 4. Dowodem zakupu jest potwierdzenie dokonania płatności przesłane automatycznie przez serwis przelewy24.pl. Dowody zakupu w postaci faktur są wystawiane na życzenie KLIENTA i wysyłane drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres.

 

Przesyłki.

 1. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.
 2. Przesyłki są realizowane na terenie Polski oraz do wybranych krajów znajdujących się na liście widocznej na etapie składania zamówienia. Koszty przesyłki są każdorazowo określane podczas składania zamówienia, a KLIENT musi je zaakceptować zanim przejdzie do realizacji zamówienia. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny lub w sytuacji, kiedy ilość zamówionych produktów podniesie faktyczne koszty wysyłki, które firma kurierska określa każdorazowo na podstawie wagi i rozmiaru. W tej sytuacji KUPUJĄCY:
  • jest informowany o takiej decyzji drogą elektroniczną,
  • dostaje zwrot kwoty, jaka została zaksięgowana tytułem złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO, a zwrot następuje w tej samej formie i na to samo konto, z jakiego płatność przesłano, chyba że strony transakcji ustalą inaczej a obowiązującą formą ustaleń jest forma komunikacji elektronicznej poprzez e-mail. Adresem korespondencyjnym jest adres sklep@qchenne-inspiracje.pl
 3. W przypadku przesyłek zagranicznych kurier podejmuje TYLKO 1 próbę doręczenia przesyłki, a czym KLIENT powinien zostać poinformowany przez firmę kurierską. W przypadku nie odebrania przesyłki następuje jej zwrot do SPRZEDAWCY. Klient może prosić o ponowne jej przesłanie za dodatkową opłatą.

 

Płatności kartami płatniczymi

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA wszelkie ewentualne modyfikacje są możliwe w drodze indywidualnych negocjacji ze SPRZEDAJĄCYM. Adresem korespondencyjnym jest adres e-mail sklep@qchenne-inspiracje.pl.

 

Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.
 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 3. Jeżeli SPRZEDAWCA obniża cenę PRODUKTU za pośrednictwem promocji procentowej, kwotowej, lub innej, podaje w widocznym miejscu najniższą cenę danego PRODUKTU z ostatnich 30 dni.

 

Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia. Termin ten nie dotyczy produktów z tzw. przedsprzedaży.
 2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.
 3. W przypadku PRODUKTÓW sprzedawanych w przedsprzedaży termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE. W przypadku łącznego zamówienia PRODUKTÓW z przedsprzedaży i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji określonemu przy produkcie będącym w przedsprzedaży.

 

Sprzedaż produktów elektronicznych, tzw. ebooków

 1. Klient może kupić w sklepie qchenne-inspiracje.pl produkt elektroniczny tzw. ebook.
 2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzymuje maila z linkiem do pobrania z limitem pobrań wynoszącym 2 (słownie dwa). W przypadku problemów technicznych związanych z pobraniem ebooka należy powiadomić o tym sprzedawcę pisząc na adres sklep@qchenne-inspiracje.pl.   
 3. Wszystkie zakupione ebooki KLIENT może pobrać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na swoje konto na stronie www.qchenne-inspiracje.pl/logowanie/.
 4. Zakupiony ebook na dole każdej strony posiada znak wodny zawierający: imię i nazwisko zamawiającego, adres e-mail i nr telefonu.
 5. Klient nie ma prawa udostępniać i rozpowszechniać zakupionych ebooków osobom trzecim, a także czerpać z nich korzyści materialnych poprzez wykorzystywanie w działaności gospodarczej bez uprzedniej zgody Sprzedającego pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

Opinie

 1. SPRZEDAWCA oświadcza, że opinie umieszczane na stronie internetowej pod sdresem www.qchenne-inspiracje.pl/opinie-o-dietach/ są weryfikowane przez SPRZEDAWCĘ w taki sposób, iż opinie te dostarczone są sprzedawcy w korespondencji prywatnej z KLIENTAMI i pochodzą od KLIENTÓW, którzy rzeczywiście korzystali z usług SPRZEDAWCY lub jego PRODUKTÓW.
 2. SPRZEDAWCA oświadcza, iż opinie zamieszczone pod konkretnym PRODUKTEM w sekcji “Komentarze” nie są weryfikowane, a jedynie zatwierdzane przez SPRZEDAWCĘ do publikacji.

 

Pozycjonowanie PRODUKTÓW i indywidualne dostosowywanie ceny

 1. SPRZEDAWCA oświadcza, iż nie korzysta z mechanizmów i algorytmów dotyczących pozycjonowania produktów celem zwiększenia sprzedaży, a jedynie w zakresie chronologicznego uporządkowania sprzedawanych produktów.
 2. SPRZEDAWCA oświadcza, iż nie korzysta z mechanizmów i algorytmów umożliwiających indywidualne dostosowywanie ceny do KLIENTA.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail sklep@qchenne-inspiracje.pl. KIENT może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy KLIENT ma obowiązek odesłać produkt na własny koszt przesyłką rejestrowaną poleconą na adres: DIETOTERAPIA LENARTOWICZ Małgorzata Lenartowicz, ul. Reymonta 71L/1, 05-400 Otwock. Przesyłki z płatnością przy odbiorze nie będą odbierane.
 5. Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania ani nie może być zniszczony. W przypadku stwierdzenia tego faktu SPRZEDAJĄCY ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu PRODUKTU. W takiej sytuacji SPRZEDAJĄCY informuje KUPUJĄCEGO o swojej decyzji i odsyła PRODUKT na adres KUPUJĄCEGO bez możliwości zwrotu za dodatkową opłatą pokrywającą koszty przesyłki.
 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@qchenne-inspiracje.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową razem z produktem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 10. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA.
 11. W przypadku przesyłki zagranicznej nie podlegają zwrotowi koszty wysłania zamówienia do KLIENTA.
 12. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 13. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty elektroniczne, tzw. ebooki, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

 

Reklamacje wad produktów

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklep@qchenne-inspiracje.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji lub numer zamówienia,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  • w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu – zdjęcie obrazujące uszkodzenie.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY.
 2. Dane osobowe są chronione na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 3. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 4. KLIENT może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej qchenne-inspiracje.pl poświęconej polityce prywatności https://www.qchenne-inspiracje.pl/polityka-prywatnosci.

 

Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej qchenne-inspiracje.pl

 1. Strona internetowa www.qchenne-inspiracje.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Małgorzatę Lenartowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DIETOTERAPIA LENARTOWICZ Małgorzata Lenartowicz, zarejestrowaną w Otwocku, kod pocztowy 05-400 przy ulicy Reymonta 71L/1 zwaną dalej również „Administratorem”.
 2. Strona www służy pogłębianiu wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania oraz nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 4. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 5. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 7. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Safari w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny qchenne-inspiracje.pl przez Klienta, umożliwiających:
  • zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  • utrzymania sesji Klienta,
  • dostosowania witryny qchenne-inspiracje.pl do potrzeb Klientów,
  • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania witryny
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny.
 9. Witryna qchenne-inspiracje.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 10. Witryna qchenne-inspiracje.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 


Wzór: Formularz odstąpienia od umowy

…………………………………………………………           Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta:…………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:………………………………………………………………..

Numer telefonu:…………………………………………… ……………..

Numer zamówienia………………………………………………………

Data odbioru zamówienia………………………………………..…

 


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

Co oferuję?
img1
DIETA INDYWIDUALNA
redukcja, Hashimoto, NT, IO, PCOS, WZJG, cukrzyca, fodmap i in.
ZAMÓW DIETĘ
img1
Gotowe diety
7-dniowe jadłospisy o niskim indeksie glikemicznym
SKLEP
img1
MOJE KSIĄŻKI
porady żywieniowe i przepisy bezglutenowe, bezmleczne i bezjajeczne
SKLEP
img1
Fit PLANER
Planer, który pomoże Ci zmienić złe nawyki żywieniowe i
zaplanować czas
SKLEP
img1
GOTOWE JADŁOSPISY NA CAŁY ROK
dla osób zdrowych
CZYTAJ WIĘCEJ
img1
ZRÓB ZAKUPY
Sklepy oferujące rabaty dla moich czytelników
CZYTAJ WIĘCEJ
Instagram
Niskie stężenie ft3, które nie chce wzrosnąć mimo zwiększenia dawki leku?

Przewlekłe zmęczenie, senność, zaburzenia koncentracji , nerwowość, ciągła irytacja z byle powodu? 
Również pomino zwiększenia dawki leku i prawidłowego stężenia TSH.

Co jest nie tak? 
Przyczyną BARDZO często obserwowaną w moim gabinecie jest sen przerywany. Pobudki często 2-3 razy w nocy. Sen nieregenerujący, nieefektywny. 
Z uwagi na wzrost produkcji reaktywnych form tlenu, zaburzenia funkcji mikrobioty, a przez to zaburzenia wchłaniania kluczowych dla tarczycy witamin i minerałów, często jest przyczyną zaburzeń metabolizmu hormonów tarczycy. 

Wybudzacie się w nocy?
Obserwujecie niskie stężenie ft3 w wynikach badań, którego w żaden sposób nie umiecie podnieść? 

#niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #tarczyca

Niskie stężenie ft3, które nie chce wzrosnąć mimo zwiększenia dawki leku?

Przewlekłe zmęczenie, senność, zaburzenia koncentracji , nerwowość, ciągła irytacja z byle powodu?
Również pomino zwiększenia dawki leku i prawidłowego stężenia TSH.

Co jest nie tak?
Przyczyną BARDZO często obserwowaną w moim gabinecie jest sen przerywany. Pobudki często 2-3 razy w nocy. Sen nieregenerujący, nieefektywny.
Z uwagi na wzrost produkcji reaktywnych form tlenu, zaburzenia funkcji mikrobioty, a przez to zaburzenia wchłaniania kluczowych dla tarczycy witamin i minerałów, często jest przyczyną zaburzeń metabolizmu hormonów tarczycy.

Wybudzacie się w nocy?
Obserwujecie niskie stężenie ft3 w wynikach badań, którego w żaden sposób nie umiecie podnieść?

#niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #tarczyca
...

556 83
Redukujesz masę ciała? 
Masz niedoczynność tarczycy, hashimoto, insulinooporność, cukrzycę, nadciśnienie? 

Jeżeli żywienie ma Cię wspierać, odżywiać, wspierać leczenie i co najważniejsze stać się Twoim nowym stylem życia, nie może być karą, udręką i zabierać Ci przyjemności z jedzenia ‼️‼️‼️

Mieliście czasem takie poczucie będąc na diecie? 

#insulinooporność #cukrzyca #nadciśnienie #odchudzanie #redukcja #redukcjawagi #redukcjatkankitłuszczowej

Redukujesz masę ciała?
Masz niedoczynność tarczycy, hashimoto, insulinooporność, cukrzycę, nadciśnienie?

Jeżeli żywienie ma Cię wspierać, odżywiać, wspierać leczenie i co najważniejsze stać się Twoim nowym stylem życia, nie może być karą, udręką i zabierać Ci przyjemności z jedzenia ‼️‼️‼️

Mieliście czasem takie poczucie będąc na diecie?

#insulinooporność #cukrzyca #nadciśnienie #odchudzanie #redukcja #redukcjawagi #redukcjatkankitłuszczowej
...

678 27
Tarczyca jest jak wielki energetyczny piec!
Musisz o tym wiedzieć mając niedoczynność tarczycy i/lub hashimoto i musisz mieć co dorzucić, aby czuć się dobrze, aby nie wypadały Ci włosy i żebyś nie jechała na oparach. 

Którą cegiełkę bietrzemy na pierwszy ogień? Co interesuje Was najbardziej? 

#niedoczynnośćtarczycy #zmęczenie #zmęczona #hashimoto

Tarczyca jest jak wielki energetyczny piec!
Musisz o tym wiedzieć mając niedoczynność tarczycy i/lub hashimoto i musisz mieć co dorzucić, aby czuć się dobrze, aby nie wypadały Ci włosy i żebyś nie jechała na oparach.

Którą cegiełkę bietrzemy na pierwszy ogień? Co interesuje Was najbardziej?

#niedoczynnośćtarczycy #zmęczenie #zmęczona #hashimoto
...

1100 190
Straszenie jedzeniem! Czy Was to czasem nie męczy? 

Nie macie poczucia, że z każdej strony ktoś czymś straszy i podchodzi do żywienia bardzo zero - jedynkowo?

Wykazano, że człowiek zestresowany choruje częściej bez względu na to co je. Stresu w codziennym życiu nam nie brakuje, po co więc dokładać go sobie na własne życzenie. 

Aby była jasność! Nie chodzi o to, abyś wyluzowana zasiadła na kanapie z batonikiem i popiła go colą. Chodzi o to, abyś jadła smacznie, gęstoodżywczo, przeciwzapalnie mając przy tym stabilną gospodatkę cukrową, hormonalną i wysoki poziom energii! 

Jak się zaopatrujecie na to straszenie?

#zdroweodżywianie #zdrowie #zdroweprzepisy #zdrowoikolorowo

Straszenie jedzeniem! Czy Was to czasem nie męczy?

Nie macie poczucia, że z każdej strony ktoś czymś straszy i podchodzi do żywienia bardzo zero - jedynkowo?

Wykazano, że człowiek zestresowany choruje częściej bez względu na to co je. Stresu w codziennym życiu nam nie brakuje, po co więc dokładać go sobie na własne życzenie.

Aby była jasność! Nie chodzi o to, abyś wyluzowana zasiadła na kanapie z batonikiem i popiła go colą. Chodzi o to, abyś jadła smacznie, gęstoodżywczo, przeciwzapalnie mając przy tym stabilną gospodatkę cukrową, hormonalną i wysoki poziom energii!

Jak się zaopatrujecie na to straszenie?

#zdroweodżywianie #zdrowie #zdroweprzepisy #zdrowoikolorowo
...

902 51