fbpx
Helicobacter pylori – czy zakażenie zawsze spowoduje chorobę? Diagnostyka i leczenie – na czym polega?
Img

Szacuje się że około 80% dorosłych Polaków, oraz 30% dzieci i młodzieży jest zakażonych bakterią Helicobacter pylori (H. pylori – dawna nazwa to Campylobacter pylori) która stanowi przyczynę:

 • ponad 90% przypadków stanów zapalnych żołądka,
 • 70-90% przypadków wrzodów dwunastnicy,
 • 70% przypadków wrzodów żołądka,

oraz może przyczyniać się do rozwoju:

 • raka żołądka,
 • chłoniaka żołądka typu MALT,
 • SIBO w następstwie bezkwaśności,
 • pierwotnej małopłytkowości immunologicznej,
 • niedokrwistości z niedoboru żelaza,

Choroby związane z infekcją rozwijają się u 10-20% zakażonych, co oznacza, że zakażenie H. pylori nie jest równoznaczne z rozwojem choroby. 

Helicobacter Pylori to spiralna bakteria Gram-ujemna odkryta w ludzkiej błonie śluzowej żołądka stosunkowo niedawno ponieważ w 1982 roku.  Wyposażona w kilka wici może przenikać wgłąb, czyli pod warstwę śluzu pokrywającego komórki nabłonkowe żołądka, gdzie z uwagi na pH (6-7) ma optymalne warunki do życia. Przetrwanie H. pylori w kwaśnym środowisku żołądka na powierzchni komórek nabłonkowych również jest możliwe dzięki wytwarzanej przez nie bakteryjnej ureazie rozkładającej mocznik z wytworzeniem jonów amonowych neutralizujących kwas solny. To właśnie aktywność ureazy stanowi podstawę mocznikowego testu oddechowego wykrywającego tę bakterię. Co istotne H. pylori nie bytuje jedynie w żołądku. Wykazano, że może zakażać także inne tkanki, np. wątrobę lub oko.

Zakażenie następuje drogą ustno – pokarmową (zwykle w dzieciństwie) i prowadzi do reakcji zapalnej w postaci różnie nasilonych nacieków komórek zapalnych w nabłonku (na tej podstawie określa się aktywność zapalenia). Nieleczone zapalenie ostre przechodzi w fazę przewlekłą charakteryzującą się zmianami zwyrodnieniowymi nabłonka i gruczołów co w efekcie prowadzi do zaniku błony śluzowej i bezkwaśności (w przypadku ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka początkowo dochodzi do zwiększenia wydzielania kwasu solnego wskutek stymulacji komórek G wydzielających gastrynę). Równolegle pojawiają się obszary metaplazji jelitowej (są to stany przedrakowe).

Wskazaniem do badań w kierunku H. pylori są:

 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • zanikowe zapalenie żołądka,
 • przewlekłe leczenie (powyżej roku) hamujące wydzielanie kwasu solnego (leczenie inhibitorami pompy protonowej np. w chorobie refluksowej przełyku),
 • wrzód żołądka lub dwunastnicy,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • krewni pierwszego stopnia chorych na raka żołądka,
 • stan po częściowej resekcji lub po leczeniu endoskopowym z powodu nowotworu żołądka,
 • czynniki środowiskowe ( palenie dużych ilości papierosów, duża ekspozycja na kurz, węgiel, kwarc, cement),
 • dyspepsja niezdiagnozowana lub czynnościowa (definiowana jako przewlekły lub nawracający ból bądź dyskomfort w nadbrzuszu),
 • długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
 • niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza,
 • niedobór witaminy B12,
 • pierwotna małopłytkowość immunologiczna,

Objawy zakażenia

Samo zakażenie układu pokarmowego przez H. pylori zwykle nie daje objawów. Ból w nadbrzuszu, wymioty, nudności czyli typowe objawy dla zapalenia żołądka pojawiają się w nielicznych przypadkach.
Późniejsze objawy które powinny skłonić do wizyty lekarskiej i diagnostyki to:

 • bóle w nadbrzuszu,
 • bóle brzucha,
 • wzdęcia,
 • odbijanie,
 • zgaga,
 • mdłości,
 • zaparcia,

Diagnostyka zakażenia Helicobacter Pylori

Test ureazowy – metoda inwazyjna wymagająca wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego i pobrania wycinków błony śluzowej żołądka (z części przedoddźwiernikowej i trzonu).

Ważne!
Konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.

Przyczyny wyników fałszywie ujemnych:

 • nie odstawienie w/w leków,
 • czynne lub niedawno przebyte krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • rak żołądka,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • stan po częściowej resekcji żołądka,

Mocznikowy test oddechowy – metoda nieinwazyjna oparta na hydrolizie mocznika przez ureazę H. pylori. Test polega na doustnym podaniu mocznik znakowanego radioaktywnym izotopem węgla.
H. pylori rozkłada go do amoniaku i dwutlenku węgla który usuwany z wydychanym powietrzem oznaczany jest w badaniu po 10-30 minutach. 
Mocznikowy test oddechowy stosowany jest do kontroli skuteczności leczenia eradykacyjnego u osób u których z różnych powodów (brak wskazań, brak zgody pacjenta, występowanie przeciwwskazań) nie planuje się wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czułość testu wynosi 88-95%, swoistość 95-100%.

Ważne!
Konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.

Przyczyny wyników fałszywie dodatnich:

 • obecność w próbce Helicobacter heilmannii,
 • obecność w żołądku innych bakterii wytwarzających ureazę takich jak Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae i Staphylococcus aureus w wystarczającej ilości co jest możliwe jedynie w przypadku niedokwaśności soku żołądkowego.

Przyczyny wyników fałszywie ujemnych:

 • nieodstawienie antybiotyków, preparatu bizmutu lub IPP przed badaniem,
 • czynne lub niedawno przebyte krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • rak żołądka,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • stan po częściowej resekcji żołądka,

Antygen H. pylori w kale – test z wyboru,  stosowany do rozpoznania zakażenia H. pylori i kontroli skuteczności leczenia eradykacyjnego u osób u których z różnych powodów (brak wskazań, brak zgody pacjenta, występowanie przeciwwskazań) nie planuje się wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czułość i swoistość testu wynosi 90-87%.

Ważne!
Konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.

Przyczyny wyników fałszywie dodatnich:

 • obecność w przewodzie pokarmowym innych gatunków helicobacter,

Przyczyny wyników fałszywie ujemnych:

 • nieodstawienie antybiotyków, preparatu bizmutu lub IPP przed badaniem,
 • czynne lub niedawno przebyte krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • zanikowe zapalenie błony śluzowej żoładka,
 • rak żołądka,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • stan po częściowej resekcji żołądka,
 • niewłaściwe przechowywanie próbki kału,

Przeciwciała przeciwko antygenom H. pylori w surowicy – w klasie IgM, IgG i IgA są wytwarzane przez osoby zakażone. W diagnostyce serologicznej najczęściej oznacza się przeciwciała w klasie IgG, rzadziej IgA.
Czułość i specyficzność oznaczeń przeciwciał IgG w wykrywaniu zakażenia wynoszą około 80%. Wynik dodatni nie świadczy jednak o aktualnym zakażeniu gdyż obecność przeciwciał stwierdza się jeszcze po roku od wyleczenia. Badania serologiczne nie nadają się do oceny skuteczności leczenia eradykacyjnego. Można je wykorzystać w trakcie leczenia IPP i antybiotykami .

Leczenie

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori polega na leczeniu przeciwbakteryjnym w którym należy uwzględnić wszystkie wcześniejsze terapie.
Ponieważ Polska jest krajem o dużej oporności bakterii na antybiotyki (odporność osób dorosłych na metronidazol sięga 45%, natomiast na klarytromycynę 18%) zalecanym leczeniem pierwszego wyboru jest tzw. terapia poczwórna z bizmutem czyli 14-dniowe (lub 10-dniowe) podawanie IPP, cytrynianu bizmutu oraz 2 antybiotyków: standardowo metronidazolu i tetracykliny choć w terapii poczwórnej z bizmutem stosuje się również amoksycyklinę, furazolidon lub ryfabutynę.
W razie nieskuteczności eradykacji można zastosować empiryczne leczenie drugiego wyboru:

 • lewofloksacyna z amoksycykliną oraz IPP w przypadku niepowodzenia terapii poczwórnej z bizmutem.
 • terapia poczwórna z bizmutem lub schemat z lewofloksacyną po niepowodzeniu schematów z klarytromycyną.

Wskazane jest wykonanie badania potwierdzającego skuteczność eradykacji. Nawrót zakażenia w ciągu roku od eradykacji wystąpuje u około 1% chorych.

Zapamietaj:

 • Zakażenie H. pylori nie jest równoznaczne z rozwojem choroby np. wrzodowej.
 • O sposobie leczenia decyduje lekarz.
 • Testy serologiczne nie nadają się do oceny skuteczności leczenia przeciwbakteryjnego – obecność przeciwciał przeciwko H. pylori stwierdza się również po skutecznej eradykacji!
 • Najlepszym sposobem sprawdzenia obecności H. pylori po eradykacji w przypadku zaniechania gastroskopii z pobraniem wycinka do testu ureazowego jest mocznikowy test oddechowy wykonywany po upływie 4–6 tygodni od zakończenia leczenia przeciwbakteryjnego. 
 • Przed wykonaniem testu ureazowego, mocznikowego testu oddechowego, oraz antygenu H pylori w kale konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.
 • Bytująca w żołądku H. pylori jest dość sprytna. Unika obszarów ze skrajnie niskim pH np. trzonu żołądka, lubiąc okolice oddźwiernika, szczególnie miejsce przejścia żołądka do dwunastnicy.
 • Jeśli jesteśmy zakażeni H. pylori ale o tym nie wiemy, natomiast za namową telewizyjnej reklamy na własną rękę na zgagę przyjmujemy leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, wówczas hamując wydzielanie kwasu solnego dajemy H. pylori idealne warunki do tego aby kolonizować cały żołądek.

Probiotykoterapia!

Bazując na aktualnej wiedzy medycznej wiemy iż dodanie probiotyków do standardowego leczenia antybiotykami poprawiało wskaźniki eradykacji H. pylori oraz zmniejszało skutki uboczne związane z terapią.
Działanie probiotyków jest szczepozależne. Kluczowy jest rodzaj szczepu, dawka oraz czas terapii. Żadne przypadkowe działania nie będą pomocne.
Jeśli interesuje Was ten temat, mogę rozwinąć go w osobnym poście. Dajcie znać.

Źródła:

 • Gajewski P. Interna Szczeklika. Medycyna praktyczna. 2020;
 • Leszczyński D, Plich-Kowalczyk J. Diagnostyka obrazowa Układ trawienny. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2012;
 • Ignasiak Z. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Urban&Partner. 2020;

 

 

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:
Nieszczelne, dziurawe jelito. Ściema czy realny problem?  
jelita mikrobiom

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszy się o problemach zdrowotnych mających wynikać z tzw. „cieknącego” czy „dziurawego” jelita. Jedni uważają Czytaj dalej

LAKTOFERYNA – inteligentna glikoproteina o szerokim spektrum działania

Laktoferyna to glikoproteina obecna w ziarnistościach neutrofili (granulocytów obojętnochłonnych z których uwalniana jest w razie potrzeby) oraz we wszystkich wydzielinach Czytaj dalej

SIBO – czym jest? Czy problem może Cię dotyczyć?

Wzdęcia, gazy, zaparcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, biegunki, także tłuszczowe. Pacjentów z tego typu objawami trafia do mnie co Czytaj dalej

Inulina w insulinooporności i cukrzycy typu II

Prebiotyki - obecne w żywności fruktooligosacharydy oraz oligosacharydy nieulegające trawieniu w przewodzie pokarmowym, ulegające procesowi fermentacji w okrężnicy i stymulujące Czytaj dalej

43 komentarze

KasiaDodano:  29 marzec 2021 - 9:27
Dziękuję za ten post Małgosiu. Jeśli to możliwe proszę napisz o probiotykoterapii w zakażeniu helikobakter pylori.
Odpowiedz
EwaDodano:  29 marzec 2021 - 9:33
Czy w momencie kiedy zrobiłam test z kału i przeciwciała, mogę mieć pewność, że nie jestem zakażona?
Odpowiedz
IzaDodano:  29 marzec 2021 - 10:11
Gosiu jak w takim razie szukać odpowiedniego probiotyku ?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  29 marzec 2021 - 10:35
Napisałam że napiszę w osobnym poście.
Odpowiedz
MagdaDodano:  29 marzec 2021 - 10:12
Dzięki Gosiu za ten tekst. Jestem jeszcze przed leczeniem, ale po gastroskopii z wycinkami. Chętnie dowiem się więcej.
Odpowiedz
RoksanaDodano:  29 marzec 2021 - 10:35
Oczywiście, bardzo interesuje :)
Odpowiedz
PatrycjaDodano:  29 marzec 2021 - 11:36
Czy w przypadku takiego zestawu jak IBS + nadsoczność + hashimoto warto się zbadac pod kątem H. pylori?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  29 marzec 2021 - 14:16
To zależy od objawów.
Odpowiedz
AlicjaDodano:  29 marzec 2021 - 12:34
Pani Małgosiu, jak zwykle bardzo przydatny wpis, dziękujemy. Czy napisałaby Pani artykuł o wirusie HPV? Trudno w internecie o tak rzetelne wiadomości, jak tutaj na blogu 🙂
Odpowiedz
AniaDodano:  29 marzec 2021 - 15:06
Witam. Czy może Pani napisać jak zregenerować organizm po IPP i antybiotykach ? I czy leki mogą osłabić organizm? Narzeczony jest własnie przed leczeniem. Wyszła nadrzerka na żołądku i właśnie bakteria h.pylori . Dziękuję
Odpowiedz
MonikaDodano:  29 marzec 2021 - 17:24
Mialam tego dziada w zoladku nawet o tym nie wiedzac,gastroskopia wykryla Hb. Jestem po10 dniowej antybiotykoterapii, i dopiero teraz jest jazda- wiatry gazy bekanie,bol zoladka ale tylko w nocy. Malgosiu napisala ze wazne jest co zrobi sie po antybiotykoterapii, dlatego czekam na nastepny wpis, jednoczesnie dziekujac za ten. Pozdrawiam
Odpowiedz
AnaDodano:  29 marzec 2021 - 17:53
Chętnie poczytam coś więcej na ten temat,także proszę o kolejny artykuł.
Odpowiedz
PAULADodano:  29 marzec 2021 - 19:05
Małgosiu, powiedz proszę jaką mniej/więcej mają kaloryczność obiady w diecie LOW FODMAP 2000kcal?
Odpowiedz
WeronikaDodano:  29 marzec 2021 - 19:25
Bardzo interesuje mnie temat probiotyków przy Helico.
Odpowiedz
AgnieszkaDodano:  30 marzec 2021 - 7:46
Gosiu, dziękuję za kolejny wpis! Mój mąż od ponad roku zażywa IPP przepisany przez gastrologa na refluks. Parę lat temu miał helikobakter, który podobno wyleczył ale nie robił ponownych badań gdy przepisywano mu IPP, w dodatku lekarz nie mówił mu jak bardzo potrzebne są w probiotyki przy tych lekach. Dzięki Twojej wiedzy już wiem, że nie tędy droga i że może się nabawić kolejnych problemów. Mam nadzieję że uda nam się znaleźć przyczynę jego problemów żołądkowo-jelitowych! Dziękuję, że dzielisz się z nami swoją wiedzą i z niecierpliwością czekam na wpis o probiotykoterapii😄
Odpowiedz
PaulaDodano:  30 marzec 2021 - 7:56
Małgosiu, proszę o pomoc w doborze kaloryczności dla mojego Partnera, lat 31, waga: 100kg, praca fizyczna, a po pracy obowiązki domowe. Chciałabym zakupić dietę LOW FODMAP.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  30 marzec 2021 - 8:13
Proszę zacząć od kaloryczności 2000 kcal.
Odpowiedz
AniaDodano:  30 marzec 2021 - 11:32
Małgosiu, ja nie w temacie, ale już nie wiem co robić. Z czego mogą wynikać zajady nawracające zawsze co miesiąc zaraz przed okresem? Brałam już b2, stosowałam clotrimazol, nic nie pomaga :(
Odpowiedz
MałgorzataDodano:  30 marzec 2021 - 19:45
Czy twoja dieta gotowa w problemach żołądkowo jelitowych sprawdzi się przy zakazeniu Helicobacter?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  31 marzec 2021 - 9:54
Tak.
Odpowiedz
MartaDodano:  30 marzec 2021 - 21:01
Gosiu kiedy można się spodziewać diety gotowej na candide? Czy planujesz jeszcze jakieś gotowe diety ?
Odpowiedz
NataliaDodano:  2 kwiecień 2021 - 16:16
Małgosiu, kilka lat temu leczyłam Helico antybiotykiem. Czy mogę zrobić powtórnie badanie z krwi po tym czasie, aby dowiedzieć się czy ta bakteria nadal u mnie siedzi ?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  6 kwiecień 2021 - 10:57
Z krwi nie. Zrób antygen z kału.
Odpowiedz
monikaDodano:  6 kwiecień 2021 - 18:47
Witam, czy przy refluksie można jeść kiszonki?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  8 kwiecień 2021 - 9:42
To zależy od indywidualnej tolerancji.
Odpowiedz
BeataDodano:  7 kwiecień 2021 - 7:42
Małgosiu, czy do konkursu, o którym mowa była na IG można się jeszcze zgłosić ?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  8 kwiecień 2021 - 9:42
Tak.
Odpowiedz
OlaDodano:  7 kwiecień 2021 - 13:50
Czekam z niecierpliwoscia na artykul o probiotykoterapii przy zakazeniu Helicobakter Pylori. Przy okazji chcialabym tylko wspomniec, ze bardzo, ale to bardzo Cie podziwiam. Dziekuje za to co robisz i ze pomagasz tak wielu osobom.
Odpowiedz
AniaDodano:  7 kwiecień 2021 - 19:57
Gosiu, co polecasz jeść na kolacje przy problemach jelitowych (wzdęcia, zaparcia) - mogłabyś coś zaproponować? Czy taka kolacja: ryż, kurczak na oliwie, pomidor jest ok przy problemach jelitowych? Jem ją ok 20:00 a chodzę spać o 21:30-22:00. Zastanawiam się, czy mięso (kurczak/indyk) może szkodzić jelitom - jem mięso zazwyczaj w dwóch posiłkach dziennie (obiad - 130g mięsa i kolacja - 100g mięsa)
Odpowiedz
justynaDodano:  8 kwiecień 2021 - 13:49
Dziękuje za ten post i TAK, jak najbardziej czekam na rozwinięcie tematu! :)
Odpowiedz
Ania Dodano:  9 kwiecień 2021 - 11:49
Małgosiu wyszła mi h.pylori intensywność 4 plusy ale dopiero Po zrobieniu testu ureazowego wreszcie wiem dlaczego mam problemy takie z utrzymaniem odporności i żelazem.Czytam w zaleceniach ze trzeba odstawić kawę czarna całkowicie 🙈staram się przestawiać ale ciężko mi jest powiedz proszę czy bezkofeinowa wchodzi w grę albo Z cykorii ??
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  9 kwiecień 2021 - 12:43
Z cykorii będzie ok.
Odpowiedz
JoannaDodano:  13 kwiecień 2021 - 20:18
Co sądzisz o rewelacjach, ze olejek cbd ma wspomagać w GERD i innych problemach z żołądkiem? Teoretycznie nie rewelacje, a badania, ale mocno się zastanawiam czy wypróbować.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  16 kwiecień 2021 - 14:16
Niebawem się wypowiem na ten temat ;)
Odpowiedz
DorotaDodano:  15 kwiecień 2021 - 10:54
Pani Małgosiu bardzo dziękuję za ten wpis i Pani wiedzę (jest nieoceniona). Czy w stwierdzonym zapaleniu błony śluzowej żołądka i helicobacter, mogę pić świeżo wyciskane soki warzywno owocowe?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  16 kwiecień 2021 - 10:30
Tak o ile są dobrze tolerowane.
Odpowiedz
Ania Dodano:  22 kwiecień 2021 - 8:48
Małgosiu a Ja mam pytanie czy jeśli została u lnie wykryta infekcja pylori czy może zarazić się Mąż bo lekarz twierdzi ze powinnismy razem się leczyć Mąż bardzo się boi gastroskopi nie ma żadnych objawów wiec nie wiem czy to Ma sens możesz coś podpowiedzieć Ania
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  22 kwiecień 2021 - 18:54
Tak. Można się zarazić od męża/partnera. Niech mąż zrobi antygen z kału i będzie jasność czy ma.
Odpowiedz
JozefaDodano:  21 maj 2021 - 11:06
Pani Małgosiu to by było zbawienie gdyby powstał post o probiotykach przy Helibakter.
Odpowiedz
Katarzyna Dodano:  1 czerwiec 2021 - 13:19
Pani Małgosiu, która z gotowych diet jest najlepsza na Helicobacter i problemy z zapaleniem błony żołądkowej? Chciałabym kupić dla Taty. Pozdrawiam.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  1 czerwiec 2021 - 15:29
Low FODMAP
Odpowiedz
SylwiaDodano:  7 grudzień 2021 - 23:12
Małgosiu, kiedy możemy spodziewać się postu o probiotykach przy H. Pylori?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  18 grudzień 2021 - 11:22
Póki co jestem przeczołgana pracą gabinetową i marzę o świątecznym odpoczynku ;)
Odpowiedz
Oferty
img1
DIETA INDYWIDUALNA
redukcja, Hashimoto, NT, IO, PCOS, WZJG, cukrzyca, fodmap i in.
ZAMÓW DIETĘ
img1
Gotowe diety
7-dniowe jadłospisy o niskim indeksie glikemicznym
SKLEP
img1
MOJE KSIĄŻKI
porady żywieniowe i przepisy bezglutenowe, bezmleczne i bezjajeczne
SKLEP
img1
Fit PLANER
Planer, który pomoże Ci zmienić złe nawyki żywieniowe i
zaplanować czas
SKLEP
img1
GOTOWE JADŁOSPISY NA CAŁY ROK
dla osób zdrowych
CZYTAJ WIĘCEJ
img1
ZRÓB ZAKUPY
Sklepy oferujące rabaty dla moich czytelników
CZYTAJ WIĘCEJ
Instagram
Niskie stężenie ft3, które nie chce wzrosnąć mimo zwiększenia dawki leku?

Przewlekłe zmęczenie, senność, zaburzenia koncentracji , nerwowość, ciągła irytacja z byle powodu? 
Również pomino zwiększenia dawki leku i prawidłowego stężenia TSH.

Co jest nie tak? 
Przyczyną BARDZO często obserwowaną w moim gabinecie jest sen przerywany. Pobudki często 2-3 razy w nocy. Sen nieregenerujący, nieefektywny. 
Z uwagi na wzrost produkcji reaktywnych form tlenu, zaburzenia funkcji mikrobioty, a przez to zaburzenia wchłaniania kluczowych dla tarczycy witamin i minerałów, często jest przyczyną zaburzeń metabolizmu hormonów tarczycy. 

Wybudzacie się w nocy?
Obserwujecie niskie stężenie ft3 w wynikach badań, którego w żaden sposób nie umiecie podnieść? 

#niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #tarczyca

Niskie stężenie ft3, które nie chce wzrosnąć mimo zwiększenia dawki leku?

Przewlekłe zmęczenie, senność, zaburzenia koncentracji , nerwowość, ciągła irytacja z byle powodu?
Również pomino zwiększenia dawki leku i prawidłowego stężenia TSH.

Co jest nie tak?
Przyczyną BARDZO często obserwowaną w moim gabinecie jest sen przerywany. Pobudki często 2-3 razy w nocy. Sen nieregenerujący, nieefektywny.
Z uwagi na wzrost produkcji reaktywnych form tlenu, zaburzenia funkcji mikrobioty, a przez to zaburzenia wchłaniania kluczowych dla tarczycy witamin i minerałów, często jest przyczyną zaburzeń metabolizmu hormonów tarczycy.

Wybudzacie się w nocy?
Obserwujecie niskie stężenie ft3 w wynikach badań, którego w żaden sposób nie umiecie podnieść?

#niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #tarczyca
...

556 83
Redukujesz masę ciała? 
Masz niedoczynność tarczycy, hashimoto, insulinooporność, cukrzycę, nadciśnienie? 

Jeżeli żywienie ma Cię wspierać, odżywiać, wspierać leczenie i co najważniejsze stać się Twoim nowym stylem życia, nie może być karą, udręką i zabierać Ci przyjemności z jedzenia ‼️‼️‼️

Mieliście czasem takie poczucie będąc na diecie? 

#insulinooporność #cukrzyca #nadciśnienie #odchudzanie #redukcja #redukcjawagi #redukcjatkankitłuszczowej

Redukujesz masę ciała?
Masz niedoczynność tarczycy, hashimoto, insulinooporność, cukrzycę, nadciśnienie?

Jeżeli żywienie ma Cię wspierać, odżywiać, wspierać leczenie i co najważniejsze stać się Twoim nowym stylem życia, nie może być karą, udręką i zabierać Ci przyjemności z jedzenia ‼️‼️‼️

Mieliście czasem takie poczucie będąc na diecie?

#insulinooporność #cukrzyca #nadciśnienie #odchudzanie #redukcja #redukcjawagi #redukcjatkankitłuszczowej
...

678 27
Tarczyca jest jak wielki energetyczny piec!
Musisz o tym wiedzieć mając niedoczynność tarczycy i/lub hashimoto i musisz mieć co dorzucić, aby czuć się dobrze, aby nie wypadały Ci włosy i żebyś nie jechała na oparach. 

Którą cegiełkę bietrzemy na pierwszy ogień? Co interesuje Was najbardziej? 

#niedoczynnośćtarczycy #zmęczenie #zmęczona #hashimoto

Tarczyca jest jak wielki energetyczny piec!
Musisz o tym wiedzieć mając niedoczynność tarczycy i/lub hashimoto i musisz mieć co dorzucić, aby czuć się dobrze, aby nie wypadały Ci włosy i żebyś nie jechała na oparach.

Którą cegiełkę bietrzemy na pierwszy ogień? Co interesuje Was najbardziej?

#niedoczynnośćtarczycy #zmęczenie #zmęczona #hashimoto
...

1100 190
Straszenie jedzeniem! Czy Was to czasem nie męczy? 

Nie macie poczucia, że z każdej strony ktoś czymś straszy i podchodzi do żywienia bardzo zero - jedynkowo?

Wykazano, że człowiek zestresowany choruje częściej bez względu na to co je. Stresu w codziennym życiu nam nie brakuje, po co więc dokładać go sobie na własne życzenie. 

Aby była jasność! Nie chodzi o to, abyś wyluzowana zasiadła na kanapie z batonikiem i popiła go colą. Chodzi o to, abyś jadła smacznie, gęstoodżywczo, przeciwzapalnie mając przy tym stabilną gospodatkę cukrową, hormonalną i wysoki poziom energii! 

Jak się zaopatrujecie na to straszenie?

#zdroweodżywianie #zdrowie #zdroweprzepisy #zdrowoikolorowo

Straszenie jedzeniem! Czy Was to czasem nie męczy?

Nie macie poczucia, że z każdej strony ktoś czymś straszy i podchodzi do żywienia bardzo zero - jedynkowo?

Wykazano, że człowiek zestresowany choruje częściej bez względu na to co je. Stresu w codziennym życiu nam nie brakuje, po co więc dokładać go sobie na własne życzenie.

Aby była jasność! Nie chodzi o to, abyś wyluzowana zasiadła na kanapie z batonikiem i popiła go colą. Chodzi o to, abyś jadła smacznie, gęstoodżywczo, przeciwzapalnie mając przy tym stabilną gospodatkę cukrową, hormonalną i wysoki poziom energii!

Jak się zaopatrujecie na to straszenie?

#zdroweodżywianie #zdrowie #zdroweprzepisy #zdrowoikolorowo
...

902 51

Masz problem z utrzymaniem zdrowych nawyków żywieniowych ?
Mam coś, co Ci pomoże !
Czytaj więcej