fbpx
Helicobacter pylori – czy zakażenie zawsze spowoduje chorobę? Diagnostyka i leczenie – na czym polega?
Img

Szacuje się że około 80% dorosłych Polaków, oraz 30% dzieci i młodzieży jest zakażonych bakterią Helicobacter pylori (H. pylori – dawna nazwa to Campylobacter pylori) która stanowi przyczynę:

 • ponad 90% przypadków stanów zapalnych żołądka,
 • 70-90% przypadków wrzodów dwunastnicy,
 • 70% przypadków wrzodów żołądka,

oraz może przyczyniać się do rozwoju:

 • raka żołądka,
 • chłoniaka żołądka typu MALT,
 • SIBO w następstwie bezkwaśności,
 • pierwotnej małopłytkowości immunologicznej,
 • niedokrwistości z niedoboru żelaza,

Choroby związane z infekcją rozwijają się u 10-20% zakażonych, co oznacza, że zakażenie H. pylori nie jest równoznaczne z rozwojem choroby. 

Helicobacter Pylori to spiralna bakteria Gram-ujemna odkryta w ludzkiej błonie śluzowej żołądka stosunkowo niedawno ponieważ w 1982 roku.  Wyposażona w kilka wici może przenikać wgłąb, czyli pod warstwę śluzu pokrywającego komórki nabłonkowe żołądka, gdzie z uwagi na pH (6-7) ma optymalne warunki do życia. Przetrwanie H. pylori w kwaśnym środowisku żołądka na powierzchni komórek nabłonkowych również jest możliwe dzięki wytwarzanej przez nie bakteryjnej ureazie rozkładającej mocznik z wytworzeniem jonów amonowych neutralizujących kwas solny. To właśnie aktywność ureazy stanowi podstawę mocznikowego testu oddechowego wykrywającego tę bakterię. Co istotne H. pylori nie bytuje jedynie w żołądku. Wykazano, że może zakażać także inne tkanki, np. wątrobę lub oko.

Zakażenie następuje drogą ustno – pokarmową (zwykle w dzieciństwie) i prowadzi do reakcji zapalnej w postaci różnie nasilonych nacieków komórek zapalnych w nabłonku (na tej podstawie określa się aktywność zapalenia). Nieleczone zapalenie ostre przechodzi w fazę przewlekłą charakteryzującą się zmianami zwyrodnieniowymi nabłonka i gruczołów co w efekcie prowadzi do zaniku błony śluzowej i bezkwaśności (w przypadku ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka początkowo dochodzi do zwiększenia wydzielania kwasu solnego wskutek stymulacji komórek G wydzielających gastrynę). Równolegle pojawiają się obszary metaplazji jelitowej (są to stany przedrakowe).

Wskazaniem do badań w kierunku H. pylori są:

 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • zanikowe zapalenie żołądka,
 • przewlekłe leczenie (powyżej roku) hamujące wydzielanie kwasu solnego (leczenie inhibitorami pompy protonowej np. w chorobie refluksowej przełyku),
 • wrzód żołądka lub dwunastnicy,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • krewni pierwszego stopnia chorych na raka żołądka,
 • stan po częściowej resekcji lub po leczeniu endoskopowym z powodu nowotworu żołądka,
 • czynniki środowiskowe ( palenie dużych ilości papierosów, duża ekspozycja na kurz, węgiel, kwarc, cement),
 • dyspepsja niezdiagnozowana lub czynnościowa (definiowana jako przewlekły lub nawracający ból bądź dyskomfort w nadbrzuszu),
 • długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
 • niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza,
 • niedobór witaminy B12,
 • pierwotna małopłytkowość immunologiczna,

Objawy zakażenia

Samo zakażenie układu pokarmowego przez H. pylori zwykle nie daje objawów. Ból w nadbrzuszu, wymioty, nudności czyli typowe objawy dla zapalenia żołądka pojawiają się w nielicznych przypadkach.
Późniejsze objawy które powinny skłonić do wizyty lekarskiej i diagnostyki to:

 • bóle w nadbrzuszu,
 • bóle brzucha,
 • wzdęcia,
 • odbijanie,
 • zgaga,
 • mdłości,
 • zaparcia,

Diagnostyka zakażenia Helicobacter Pylori

Test ureazowy – metoda inwazyjna wymagająca wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego i pobrania wycinków błony śluzowej żołądka (z części przedoddźwiernikowej i trzonu).

Ważne!
Konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.

Przyczyny wyników fałszywie ujemnych:

 • nie odstawienie w/w leków,
 • czynne lub niedawno przebyte krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • rak żołądka,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • stan po częściowej resekcji żołądka,

Mocznikowy test oddechowy – metoda nieinwazyjna oparta na hydrolizie mocznika przez ureazę H. pylori. Test polega na doustnym podaniu mocznik znakowanego radioaktywnym izotopem węgla.
H. pylori rozkłada go do amoniaku i dwutlenku węgla który usuwany z wydychanym powietrzem oznaczany jest w badaniu po 10-30 minutach. 
Mocznikowy test oddechowy stosowany jest do kontroli skuteczności leczenia eradykacyjnego u osób u których z różnych powodów (brak wskazań, brak zgody pacjenta, występowanie przeciwwskazań) nie planuje się wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czułość testu wynosi 88-95%, swoistość 95-100%.

Ważne!
Konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.

Przyczyny wyników fałszywie dodatnich:

 • obecność w próbce Helicobacter heilmannii,
 • obecność w żołądku innych bakterii wytwarzających ureazę takich jak Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae i Staphylococcus aureus w wystarczającej ilości co jest możliwe jedynie w przypadku niedokwaśności soku żołądkowego.

Przyczyny wyników fałszywie ujemnych:

 • nieodstawienie antybiotyków, preparatu bizmutu lub IPP przed badaniem,
 • czynne lub niedawno przebyte krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • rak żołądka,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • stan po częściowej resekcji żołądka,

Antygen H. pylori w kale – test z wyboru,  stosowany do rozpoznania zakażenia H. pylori i kontroli skuteczności leczenia eradykacyjnego u osób u których z różnych powodów (brak wskazań, brak zgody pacjenta, występowanie przeciwwskazań) nie planuje się wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czułość i swoistość testu wynosi 90-87%.

Ważne!
Konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.

Przyczyny wyników fałszywie dodatnich:

 • obecność w przewodzie pokarmowym innych gatunków helicobacter,

Przyczyny wyników fałszywie ujemnych:

 • nieodstawienie antybiotyków, preparatu bizmutu lub IPP przed badaniem,
 • czynne lub niedawno przebyte krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • zanikowe zapalenie błony śluzowej żoładka,
 • rak żołądka,
 • chłoniak żołądka typu MALT,
 • stan po częściowej resekcji żołądka,
 • niewłaściwe przechowywanie próbki kału,

Przeciwciała przeciwko antygenom H. pylori w surowicy – w klasie IgM, IgG i IgA są wytwarzane przez osoby zakażone. W diagnostyce serologicznej najczęściej oznacza się przeciwciała w klasie IgG, rzadziej IgA.
Czułość i specyficzność oznaczeń przeciwciał IgG w wykrywaniu zakażenia wynoszą około 80%. Wynik dodatni nie świadczy jednak o aktualnym zakażeniu gdyż obecność przeciwciał stwierdza się jeszcze po roku od wyleczenia. Badania serologiczne nie nadają się do oceny skuteczności leczenia eradykacyjnego. Można je wykorzystać w trakcie leczenia IPP i antybiotykami .

Leczenie

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori polega na leczeniu przeciwbakteryjnym w którym należy uwzględnić wszystkie wcześniejsze terapie.
Ponieważ Polska jest krajem o dużej oporności bakterii na antybiotyki (odporność osób dorosłych na metronidazol sięga 45%, natomiast na klarytromycynę 18%) zalecanym leczeniem pierwszego wyboru jest tzw. terapia poczwórna z bizmutem czyli 14-dniowe (lub 10-dniowe) podawanie IPP, cytrynianu bizmutu oraz 2 antybiotyków: standardowo metronidazolu i tetracykliny choć w terapii poczwórnej z bizmutem stosuje się również amoksycyklinę, furazolidon lub ryfabutynę.
W razie nieskuteczności eradykacji można zastosować empiryczne leczenie drugiego wyboru:

 • lewofloksacyna z amoksycykliną oraz IPP w przypadku niepowodzenia terapii poczwórnej z bizmutem.
 • terapia poczwórna z bizmutem lub schemat z lewofloksacyną po niepowodzeniu schematów z klarytromycyną.

Wskazane jest wykonanie badania potwierdzającego skuteczność eradykacji. Nawrót zakażenia w ciągu roku od eradykacji wystąpuje u około 1% chorych.

Zapamietaj:

 • Zakażenie H. pylori nie jest równoznaczne z rozwojem choroby np. wrzodowej.
 • O sposobie leczenia decyduje lekarz.
 • Testy serologiczne nie nadają się do oceny skuteczności leczenia przeciwbakteryjnego – obecność przeciwciał przeciwko H. pylori stwierdza się również po skutecznej eradykacji!
 • Najlepszym sposobem sprawdzenia obecności H. pylori po eradykacji w przypadku zaniechania gastroskopii z pobraniem wycinka do testu ureazowego jest mocznikowy test oddechowy wykonywany po upływie 4–6 tygodni od zakończenia leczenia przeciwbakteryjnego. 
 • Przed wykonaniem testu ureazowego, mocznikowego testu oddechowego, oraz antygenu H pylori w kale konieczne jest odstawienie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na 2 tygodnie przed badaniem, oraz antybiotyków i preparatu bizmutu na 4 tygodnie przed badaniem.
 • Bytująca w żołądku H. pylori jest dość sprytna. Unika obszarów ze skrajnie niskim pH np. trzonu żołądka, lubiąc okolice oddźwiernika, szczególnie miejsce przejścia żołądka do dwunastnicy.
 • Jeśli jesteśmy zakażeni H. pylori ale o tym nie wiemy, natomiast za namową telewizyjnej reklamy na własną rękę na zgagę przyjmujemy leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, wówczas hamując wydzielanie kwasu solnego dajemy H. pylori idealne warunki do tego aby kolonizować cały żołądek.

Probiotykoterapia!

Bazując na aktualnej wiedzy medycznej wiemy iż dodanie probiotyków do standardowego leczenia antybiotykami poprawiało wskaźniki eradykacji H. pylori oraz zmniejszało skutki uboczne związane z terapią.
Działanie probiotyków jest szczepozależne. Kluczowy jest rodzaj szczepu, dawka oraz czas terapii. Żadne przypadkowe działania nie będą pomocne.
Jeśli interesuje Was ten temat, mogę rozwinąć go w osobnym poście. Dajcie znać.

Źródła:

 • Gajewski P. Interna Szczeklika. Medycyna praktyczna. 2020;
 • Leszczyński D, Plich-Kowalczyk J. Diagnostyka obrazowa Układ trawienny. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2012;
 • Ignasiak Z. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Urban&Partner. 2020;

 

 

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:
Spirulina i jej niezwykłe właściwości. Perła w koronie – czas aby się z nią zapoznać
spirulina właściwości zdrowotne

Mikroalga spirulina statystycznemu Polakowi jest praktycznie nieznana. Generalnie ma słaby PR a szkoda bo tak jak amrantus  powinna pojawiać się Czytaj dalej

NZP: Miejsce kakao i czekolady w codziennym odżywianiu. Ile, jak często ? A może modny ostatnio karob? Cóż to takiego ?
kakao i czekolady w codziennym odżywianiu

Któż z nas nie kocha czekolady. Słabość do niej mają zarówno dzieci jak i dorośli. Poprawia nastrój, odpędza złe duchy, Czytaj dalej

Przedwczesne siwienie, wypadanie, łamliwość włosów? To nie przypadek, to sygnał organizmu, że czegoś Ci brakuje, a czegoś masz z dużo!
Przedwczesne siwienie, wypadanie, łamliwość włosów

Blond, jasnobrązowe, ciemnobrązowe, kruczoczarne. Kolor ma tu najmniejsze znaczenie. To czego życzymy sobie wszyscy to zdrowe, piękne i lśniące włosy. Czytaj dalej

Dieta lekkostrawna – przykładowy jadłospis i sposoby przygotowania potraw

Wczoraj przedstawiłam podstawowe założenia diety lekkostrawnej.  Szkielet, który stanowi bazę do tworzenia diety uwzględniającej potrzeby konkretnej jednostki chorobowej. Dieta lekkostrawna Czytaj dalej

43 komentarze

KasiaDodano:  29 marzec 2021 - 9:27
Dziękuję za ten post Małgosiu. Jeśli to możliwe proszę napisz o probiotykoterapii w zakażeniu helikobakter pylori.
Odpowiedz
EwaDodano:  29 marzec 2021 - 9:33
Czy w momencie kiedy zrobiłam test z kału i przeciwciała, mogę mieć pewność, że nie jestem zakażona?
Odpowiedz
IzaDodano:  29 marzec 2021 - 10:11
Gosiu jak w takim razie szukać odpowiedniego probiotyku ?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  29 marzec 2021 - 10:35
Napisałam że napiszę w osobnym poście.
Odpowiedz
MagdaDodano:  29 marzec 2021 - 10:12
Dzięki Gosiu za ten tekst. Jestem jeszcze przed leczeniem, ale po gastroskopii z wycinkami. Chętnie dowiem się więcej.
Odpowiedz
RoksanaDodano:  29 marzec 2021 - 10:35
Oczywiście, bardzo interesuje :)
Odpowiedz
PatrycjaDodano:  29 marzec 2021 - 11:36
Czy w przypadku takiego zestawu jak IBS + nadsoczność + hashimoto warto się zbadac pod kątem H. pylori?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  29 marzec 2021 - 14:16
To zależy od objawów.
Odpowiedz
AlicjaDodano:  29 marzec 2021 - 12:34
Pani Małgosiu, jak zwykle bardzo przydatny wpis, dziękujemy. Czy napisałaby Pani artykuł o wirusie HPV? Trudno w internecie o tak rzetelne wiadomości, jak tutaj na blogu 🙂
Odpowiedz
AniaDodano:  29 marzec 2021 - 15:06
Witam. Czy może Pani napisać jak zregenerować organizm po IPP i antybiotykach ? I czy leki mogą osłabić organizm? Narzeczony jest własnie przed leczeniem. Wyszła nadrzerka na żołądku i właśnie bakteria h.pylori . Dziękuję
Odpowiedz
MonikaDodano:  29 marzec 2021 - 17:24
Mialam tego dziada w zoladku nawet o tym nie wiedzac,gastroskopia wykryla Hb. Jestem po10 dniowej antybiotykoterapii, i dopiero teraz jest jazda- wiatry gazy bekanie,bol zoladka ale tylko w nocy. Malgosiu napisala ze wazne jest co zrobi sie po antybiotykoterapii, dlatego czekam na nastepny wpis, jednoczesnie dziekujac za ten. Pozdrawiam
Odpowiedz
AnaDodano:  29 marzec 2021 - 17:53
Chętnie poczytam coś więcej na ten temat,także proszę o kolejny artykuł.
Odpowiedz
PAULADodano:  29 marzec 2021 - 19:05
Małgosiu, powiedz proszę jaką mniej/więcej mają kaloryczność obiady w diecie LOW FODMAP 2000kcal?
Odpowiedz
WeronikaDodano:  29 marzec 2021 - 19:25
Bardzo interesuje mnie temat probiotyków przy Helico.
Odpowiedz
AgnieszkaDodano:  30 marzec 2021 - 7:46
Gosiu, dziękuję za kolejny wpis! Mój mąż od ponad roku zażywa IPP przepisany przez gastrologa na refluks. Parę lat temu miał helikobakter, który podobno wyleczył ale nie robił ponownych badań gdy przepisywano mu IPP, w dodatku lekarz nie mówił mu jak bardzo potrzebne są w probiotyki przy tych lekach. Dzięki Twojej wiedzy już wiem, że nie tędy droga i że może się nabawić kolejnych problemów. Mam nadzieję że uda nam się znaleźć przyczynę jego problemów żołądkowo-jelitowych! Dziękuję, że dzielisz się z nami swoją wiedzą i z niecierpliwością czekam na wpis o probiotykoterapii😄
Odpowiedz
PaulaDodano:  30 marzec 2021 - 7:56
Małgosiu, proszę o pomoc w doborze kaloryczności dla mojego Partnera, lat 31, waga: 100kg, praca fizyczna, a po pracy obowiązki domowe. Chciałabym zakupić dietę LOW FODMAP.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  30 marzec 2021 - 8:13
Proszę zacząć od kaloryczności 2000 kcal.
Odpowiedz
AniaDodano:  30 marzec 2021 - 11:32
Małgosiu, ja nie w temacie, ale już nie wiem co robić. Z czego mogą wynikać zajady nawracające zawsze co miesiąc zaraz przed okresem? Brałam już b2, stosowałam clotrimazol, nic nie pomaga :(
Odpowiedz
MałgorzataDodano:  30 marzec 2021 - 19:45
Czy twoja dieta gotowa w problemach żołądkowo jelitowych sprawdzi się przy zakazeniu Helicobacter?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  31 marzec 2021 - 9:54
Tak.
Odpowiedz
MartaDodano:  30 marzec 2021 - 21:01
Gosiu kiedy można się spodziewać diety gotowej na candide? Czy planujesz jeszcze jakieś gotowe diety ?
Odpowiedz
NataliaDodano:  2 kwiecień 2021 - 16:16
Małgosiu, kilka lat temu leczyłam Helico antybiotykiem. Czy mogę zrobić powtórnie badanie z krwi po tym czasie, aby dowiedzieć się czy ta bakteria nadal u mnie siedzi ?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  6 kwiecień 2021 - 10:57
Z krwi nie. Zrób antygen z kału.
Odpowiedz
monikaDodano:  6 kwiecień 2021 - 18:47
Witam, czy przy refluksie można jeść kiszonki?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  8 kwiecień 2021 - 9:42
To zależy od indywidualnej tolerancji.
Odpowiedz
BeataDodano:  7 kwiecień 2021 - 7:42
Małgosiu, czy do konkursu, o którym mowa była na IG można się jeszcze zgłosić ?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  8 kwiecień 2021 - 9:42
Tak.
Odpowiedz
OlaDodano:  7 kwiecień 2021 - 13:50
Czekam z niecierpliwoscia na artykul o probiotykoterapii przy zakazeniu Helicobakter Pylori. Przy okazji chcialabym tylko wspomniec, ze bardzo, ale to bardzo Cie podziwiam. Dziekuje za to co robisz i ze pomagasz tak wielu osobom.
Odpowiedz
AniaDodano:  7 kwiecień 2021 - 19:57
Gosiu, co polecasz jeść na kolacje przy problemach jelitowych (wzdęcia, zaparcia) - mogłabyś coś zaproponować? Czy taka kolacja: ryż, kurczak na oliwie, pomidor jest ok przy problemach jelitowych? Jem ją ok 20:00 a chodzę spać o 21:30-22:00. Zastanawiam się, czy mięso (kurczak/indyk) może szkodzić jelitom - jem mięso zazwyczaj w dwóch posiłkach dziennie (obiad - 130g mięsa i kolacja - 100g mięsa)
Odpowiedz
justynaDodano:  8 kwiecień 2021 - 13:49
Dziękuje za ten post i TAK, jak najbardziej czekam na rozwinięcie tematu! :)
Odpowiedz
Ania Dodano:  9 kwiecień 2021 - 11:49
Małgosiu wyszła mi h.pylori intensywność 4 plusy ale dopiero Po zrobieniu testu ureazowego wreszcie wiem dlaczego mam problemy takie z utrzymaniem odporności i żelazem.Czytam w zaleceniach ze trzeba odstawić kawę czarna całkowicie 🙈staram się przestawiać ale ciężko mi jest powiedz proszę czy bezkofeinowa wchodzi w grę albo Z cykorii ??
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  9 kwiecień 2021 - 12:43
Z cykorii będzie ok.
Odpowiedz
JoannaDodano:  13 kwiecień 2021 - 20:18
Co sądzisz o rewelacjach, ze olejek cbd ma wspomagać w GERD i innych problemach z żołądkiem? Teoretycznie nie rewelacje, a badania, ale mocno się zastanawiam czy wypróbować.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  16 kwiecień 2021 - 14:16
Niebawem się wypowiem na ten temat ;)
Odpowiedz
DorotaDodano:  15 kwiecień 2021 - 10:54
Pani Małgosiu bardzo dziękuję za ten wpis i Pani wiedzę (jest nieoceniona). Czy w stwierdzonym zapaleniu błony śluzowej żołądka i helicobacter, mogę pić świeżo wyciskane soki warzywno owocowe?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  16 kwiecień 2021 - 10:30
Tak o ile są dobrze tolerowane.
Odpowiedz
Ania Dodano:  22 kwiecień 2021 - 8:48
Małgosiu a Ja mam pytanie czy jeśli została u lnie wykryta infekcja pylori czy może zarazić się Mąż bo lekarz twierdzi ze powinnismy razem się leczyć Mąż bardzo się boi gastroskopi nie ma żadnych objawów wiec nie wiem czy to Ma sens możesz coś podpowiedzieć Ania
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  22 kwiecień 2021 - 18:54
Tak. Można się zarazić od męża/partnera. Niech mąż zrobi antygen z kału i będzie jasność czy ma.
Odpowiedz
JozefaDodano:  21 maj 2021 - 11:06
Pani Małgosiu to by było zbawienie gdyby powstał post o probiotykach przy Helibakter.
Odpowiedz
Katarzyna Dodano:  1 czerwiec 2021 - 13:19
Pani Małgosiu, która z gotowych diet jest najlepsza na Helicobacter i problemy z zapaleniem błony żołądkowej? Chciałabym kupić dla Taty. Pozdrawiam.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  1 czerwiec 2021 - 15:29
Low FODMAP
Odpowiedz
SylwiaDodano:  7 grudzień 2021 - 23:12
Małgosiu, kiedy możemy spodziewać się postu o probiotykach przy H. Pylori?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  18 grudzień 2021 - 11:22
Póki co jestem przeczołgana pracą gabinetową i marzę o świątecznym odpoczynku ;)
Odpowiedz
AniaDodano:  16 październik 2023 - 18:55
Twój komentarz został wysłany do zatwierdzenia przez administrację.
Odpowiedz
Oferty
img1
DIETA INDYWIDUALNA
redukcja, Hashimoto, NT, IO, PCOS, WZJG, cukrzyca, fodmap i in.
ZAMÓW DIETĘ
img1
Gotowe diety
7-dniowe jadłospisy o niskim indeksie glikemicznym
SKLEP
img1
MOJE KSIĄŻKI
porady żywieniowe i przepisy bezglutenowe, bezmleczne i bezjajeczne
SKLEP
img1
GOTOWE JADŁOSPISY NA CAŁY ROK
dla osób zdrowych
CZYTAJ WIĘCEJ
img1
ZRÓB ZAKUPY
Miejsca i produkty, które szczególnie polecam z uwagi na jakość.
CZYTAJ WIĘCEJ
Instagram
Brzuch jak balon, a do tego więcej na wadze? 

Archeony mają taką moc! Komunikują 📞 się z Twoimi adipocytami i po pierwsze robią z Twoimi preferencjami żywieniowymi co chcą, po drugie powodują, że odkładasz więcej 😫

Z ebooka 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 dowiesz się oczywiście czym jest SIBO i IMO, jakie są przyczyny przerostów, jak wyleczyć je skutecznie, oraz jaki bałagan mogą spowodować „po drodze” i jak go „posprzątać” 

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego. 

#sibo #imo

Brzuch jak balon, a do tego więcej na wadze?

Archeony mają taką moc! Komunikują 📞 się z Twoimi adipocytami i po pierwsze robią z Twoimi preferencjami żywieniowymi co chcą, po drugie powodują, że odkładasz więcej 😫

Z ebooka 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 dowiesz się oczywiście czym jest SIBO i IMO, jakie są przyczyny przerostów, jak wyleczyć je skutecznie, oraz jaki bałagan mogą spowodować „po drodze” i jak go „posprzątać”

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego.

#sibo #imo
...

467 50
Test wodorowo – metanowy to podstawa diagnostyki SIBO/IMO, ale jeśli patrzysz wyłącznie na cyferki, lub co gorsza, opierasz swoje działanie wyłącznie na suchym stwierdzeniu osoby wykonującej test określającym, że przerost jest to możesz odbić się od ściany. 

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię jak prawidłowo wykonać, oraz zinterpretować test wodorowo – metanowy w oparciu o objawy, historię choroby oraz historię popełnianych błędów żywieniowych i behawioralnych. 

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego. 

#sibo #imo

Test wodorowo – metanowy to podstawa diagnostyki SIBO/IMO, ale jeśli patrzysz wyłącznie na cyferki, lub co gorsza, opierasz swoje działanie wyłącznie na suchym stwierdzeniu osoby wykonującej test określającym, że przerost jest to możesz odbić się od ściany.

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię jak prawidłowo wykonać, oraz zinterpretować test wodorowo – metanowy w oparciu o objawy, historię choroby oraz historię popełnianych błędów żywieniowych i behawioralnych.

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego.

#sibo #imo
...

518 22
Skuteczna terapia SIBO/IMO to nie bułka z masłem. 
Jeżeli wydaje Ci się, że wystarczy wziąć antybiotyk i temat załatwiony to grubo się mylisz o czym świadczy ogromna rzesza ludzi z nawrotami, kręcącymi się w kółko i dalej nie potrafiącymi poradzić sobie z dokuczliwymi objawami😫. 

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię Ci jak wyleczyć SIBO/IMO skutecznie. 
Dowiesz się dlaczego ten problem dotyczy właśnie Ciebie, jak przeprowadzić leczenie, jaką wdrożyć suplementację, dietę oraz jakich błędów nie popełniać ‼️

Wchodzicie w to? 
Wiecie co u Was jest lub było przyczyną SIBO/IMO? 

#sibo #imo

Skuteczna terapia SIBO/IMO to nie bułka z masłem.
Jeżeli wydaje Ci się, że wystarczy wziąć antybiotyk i temat załatwiony to grubo się mylisz o czym świadczy ogromna rzesza ludzi z nawrotami, kręcącymi się w kółko i dalej nie potrafiącymi poradzić sobie z dokuczliwymi objawami😫.

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię Ci jak wyleczyć SIBO/IMO skutecznie.
Dowiesz się dlaczego ten problem dotyczy właśnie Ciebie, jak przeprowadzić leczenie, jaką wdrożyć suplementację, dietę oraz jakich błędów nie popełniać ‼️

Wchodzicie w to?
Wiecie co u Was jest lub było przyczyną SIBO/IMO?

#sibo #imo
...

1388 114
Dieta to nie ograniczenia! Dieta to styl życia!

Czy danie z rolki jest ograniczające? NIE!
Czy jest ekstremalnie pyszne? TAK!
Czy zaspokoi zapotrzebowanie na słodkie jednocześnie dostarczając białka, wapnia, magnezu, potasu, potasu i witamin z grupy B? TAK! 

Pochodzi z diety zima wersja 5 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞 👌
Tę i inne diety znajdziesz na stronie:

𝐰𝐰𝐰.𝐝𝐢𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚-𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳.𝐩𝐥

Link również w BIO profilu ♥️

#insulinooporność #cukrzyca #niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #pcosdiet

Dieta to nie ograniczenia! Dieta to styl życia!

Czy danie z rolki jest ograniczające? NIE!
Czy jest ekstremalnie pyszne? TAK!
Czy zaspokoi zapotrzebowanie na słodkie jednocześnie dostarczając białka, wapnia, magnezu, potasu, potasu i witamin z grupy B? TAK!

Pochodzi z diety zima wersja 5 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞 👌
Tę i inne diety znajdziesz na stronie:

𝐰𝐰𝐰.𝐝𝐢𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚-𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳.𝐩𝐥

Link również w BIO profilu ♥️

#insulinooporność #cukrzyca #niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #pcosdiet
...

1998 3206

Masz problem z utrzymaniem zdrowych nawyków żywieniowych ?
Mam coś, co Ci pomoże !
Czytaj więcej

MOJA KSIĄŻKA


"Smacznie i zdrowo na diecie ograniczającej mięso" to książka dla tych, którzy szukają inspiracji na zdrowe posiłki i preferują tradycyjną formą książkową.

Ponad 70 stron porad żywieniowych oraz 65 pysznych i prostych w przygotowaniu przepisów. Dzięki podanym przy każdej potrawie wymiennikom węglowodanowym i białkowo-tłuszczowym szczególnie polecam ją osobom cierpiącym na cukrzycę typu I, kiedy kluczowe jest określenie dawki insuliny.

Idealny prezent dla każdego, kto chce zacząć przygodę ze zdrowym odżywianiem, ale nie koniecznie jest gotowy na ścisłe trzymanie się diety. 

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

This will close in 20 seconds