fbpx
LAKTOFERYNA – inteligentna glikoproteina o szerokim spektrum działania
Img

Laktoferyna to glikoproteina obecna w ziarnistościach neutrofili (granulocytów obojętnochłonnych z których uwalniana jest w razie potrzeby) oraz we wszystkich wydzielinach śluzówek ssaków (wytwarzana przez komórki nabłonkowe błony śluzowej) – najobficiej w mleku (zwłaszcza siarze), ale w niewielkiej ilości znajdziemy ją także w ślinie, łzach, wydzielinach układu oddechowego, pokarmowego, moczowo – płciowego, płynie mózgowo – rdzeniowym, stawowym, woskowinie usznej czy moczu.

Należy do rodziny transferyn (w 60% podobny skład aminokwasowy) czyli białek wiążących i transportujących żelazo w surowicy krwi. Po raz pierwszy została odkryta w 1939 roku, a następnie pierwszy raz wyizolowana z mleka krowiego w 1960 roku. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) oraz jej europejski odpowiednik tj. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safiety Authority; EFSA) zakwalifikowały laktoferynę bydlęcą ją jako środek bezpieczny, nawet przy zastosowaniu wysokich dawek. Przyjmowaną w doustnej suplementacji laktoferynę określa się mianem nutraceutyku lub żywności funkcjonalnej.

Laktoferyna wykazuje działanie:

 • przeciwzapalne,
 • immunostymulujące,
 • przeciwwirusowe,
 • przeciwgrzybicze,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwpasożytnicze,
 • przeciwnowotworowe,
 • hepatoprotekcyjne,
 • przeciwosteoporotyczne,
 • prebiotyczne oraz bifidogenne,
 • antyoksydacyjne,
 • wzmacniające aktywność wydzielniczą komórek nabłonkowych, co m.in. optymalizuje procesy trawienia i absorpcję składników odżywczych z pożywienia,
 • zapobiega uszkodzeniom komórek, w tym komórek nabłonkowych jelit wywołanym przez wolne rodniki, toksyny bakteryjne, czy ksenobiotyki jak np. leki z grupy NLPZ,
 • przyspiesza gojenie się ran,
 • poprawia nawilżenie skóry – świetnie sprawdza się łączona z doustną suplementacją kolagenem,
 • posiada odwracalną zdolność wiązania i przenoszenia żelaza (dwukrotnie wyższą niż transferryna),
 • dodana do terapii zwiększa wskaźnik eradykacji Helicobacter Pylori oraz zmniejsza odsetek związanych z terapią skutków ubocznych,
 • poprawia funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą Alzheimera, Parkinsona (stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę w rozwoju i progresji chorób neurodegeneracyjnych).

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze oraz przeciwgrzybicze laktoferyny związane jest w dużej mierze z jej zdolnością do wychwytywania i wiązania wolnego żelaza (laktoferyna zbudowana jest z dwóch płatów w związku z czym jedna cząsteczka wiąże dwa atomy żelaza – po jednym na płat), przez co staje się ono niedostępne dla wzrostu i poliferacji patogennych komórek, zależnych od dostępności żelaza.
Jest glikoproteiną inteligentną ponieważ „wie komu dać, a komu zabrać” 😉  Związane przez nią wolne żelazo staje się niedostępne dla komórek patogennych, natomiast chętnie udostępni go na rzecz mikrobioty przewodu pokarmowego promując wzrost lubiących żelazo bakterii rodzaju Bifidobacterium. 

Oprócz tego działanie :

 • bakteriobójcze (zarówno w stosunku do bakterii gram-dodatnich, jak i gram-ujemnych) opiera się także na „rozrywaniu/uszkadzaniu” komórkowej błony bakteryjnej, wywoływaniu niekorzystnych zmian w komórce oraz hamowaniu syntezy bakteryjnych biofilmów (to taki bakteryjny „płaszcz” uniemożliwiający dotarcie leukocytom czy przeciwbakteryjnym lekom do komórek bakterii – rosnące pod biofilmem bakterie stają się oporne na działanie leków) co finalnie prowadzi do zaprogramowanej śmierci komórki. Laktoferyna neutralizuje także toksyny bakteryjne.
 • przeciwwirusowe opiera się na wiązaniu się laktoferyny z polipeptydami wirusa, hamowaniem przyłączania białek wirusa do znajdujących się na powierzchni komórek gospodarza receptorów oraz zapobieganiem translokacji składników wirusa z jądra do cytoplazmy. Zaobserwowano skuteczność przeciwwirusową laktoferyny przeciwko wirusom grypy, HIV, wirusom zapalenia wątroby typu C oraz B, HPV, polio, cytomegalii, oraz koronawirusa (w licznych badaniach zaobserwowano, że laktoferyna może wiązać się z niektórymi receptorami wykorzystywanymi przez koronawirusy, a tym samym blokować ich przyłączanie się do komórek gospodarza – udowodnione w badaniach w kontekście przylegania i wnikania SARS-Cov-2 do komórek docelowych co stanowi obiecującą strategię profilaktyczną),
 • przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze działanie laktoferyny polega na wiązaniu się, rozrywaniu i uszkadzaniu błon lipidowych grzyba czy pasożyta (z powodzeniem wykorzystuje się laktoferynę w terapii przerostów Candida Albicans), 
 • przeciwnowotworowe działanie laktoferyny oprócz zwiększenia aktywności enzymów peroksydazy glutationowej, dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy oraz redukcję reaktywnych form tlenu (wolnych rodników) opiera się na zmniejszeniu kwasowości mikrośrodowiska guza co działa hamująco na jego wzrost i występowanie przerzutów. Laktoferyna stosowana jest także jako nośnik dla leków chemioterapeutycznych. Wnika do komórek nowotworowych i uwrażliwia je na działanie chemioterapeutyków.
 • immunostymulujące działanie laktoferyny związane jest z jej zdolnością do aktywowania komórek NK (ang. Natural Killer – są elementem wrodzonego systemu odpornościowego), zwiększania agregacji i adhezji neutrofili, zaangażowaniem w syntezę glutationu (zwiększenie aktywności peroksydazy glutationowej), redukcję reaktywnych form tlenu (wolnych rodników) oraz wzmocnienie działania komórek prezentujących antygen: makrofagów, komórek dendrytycznych i limfocytów B. Co istotne, jest gilkoproteiną inteligentną ponieważ w zależności od aktualnego stanu fizjologicznego organizmu może wzmacniać lub wyciszać układ odpornościowy. Laktoferyna może regulować poliferację komórek nabłonka jelitowego które stanowią element bariery jelitowej oraz odgrywają ważną rolę w trawieniu pokarmu i wchłanianiu składników odżywczych. Prace naukowe wykazały, że suplementacja laktoferyną zwiększa odporność błony śluzowej pokrywającej nabłonek jelitowy i tym samy chroni ją przed uszkodzeniem, zwiększa produkcję kluczowej dla odporności śluzowkowej immunoglobuliny sIgA, wspiera integralność bariery jelitowej, zwiększa poliferację i głębokość krypt.
  Laktoferyna w zasadniczy sposób przyczynia się do utrzymania homeostazy jelitowej co jest ważną informacją dla osób z celiakią czy IBD. Integralność bariery nabłonkowej jelit jest niezbędna do ochrony komórek jelitowych przed drobnoustrojami, a dysfunkcja bariery jelitowej stanowi podstawę IBD i innych chorób o podłożu zapalnym.
 • przeciwosteoporotyczne działanie laktoferyny oparte jest na jej zdolności do hamowanie osteoklastogenezy oraz działaniu proliferacyjnym i antyapoptotycznym w osteoblastach (komórkach kościotwórczych).
  Doustne podawanie laktoferyny okazało się skutecznym środkiem zapobiegawczym i terapeutycznym w zmniejszaniu destrukcji kości wyrostka zębodołowego. Prace naukowe wykazały, że doustna suplementacja laktoferyną może stanowić silny środek zapobiegawczy oraz terapeutyczny do kontrolowania zapalenia przyzębia oraz w stosunku do chorób niszczących kości.

Prace naukowe nad znaczeniem oraz zastosowaniem laktoferyny bydlęcej prowadzone były w ciągu ostatnich 60 lat. Liczne środowiska naukowe akceptują jej egzogenną podaż celem poprawy odporności oraz poprawy wchłaniania żelaza u pacjentów z anemią.

Strawisz laktoferynę w żołądku i wszystko na nic! Nieprawda!

Załóżmy, że suplement ma taką formę, iż podda się działaniu żołądkowych enzymów trawiennych i nie dotrze do jelita cienkiego w którym znajdują się receptory dla laktoferyny. Otóż pod wpływem działania enzymów trawiennych z laktoferyny uwalniana jest laktoferrycyna i laktoferrampina – peptydy wykazujące silniejszą aktywność przeciwdrobnoustrojową (ze względu na swoją hydrofobowość i ładunek kationowy) niż nienaruszona laktoferyna. Oczywiście idealnie będzie, jeśli suplement z laktoferyną ma postać dzięki której utrzyma swoją integralność strukturalną i dotrze do jelita cienkiego bez ulegania degradacji czyli w strukturalnie nienaruszonej postaci

Dlaczego warto włączyć laktoferynę jako dodatek do doustnej suplementacji żelazem?

Szacuje się, że 30% kobiet w wieku rozrodczym zmaga się z niedokrwistością! Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia około 50% wszystkich przypadków anemii można przypisać niedoborowi żelaza!
Kobiety leczone są doustną suplementacją żelazem które w dużych dawkach może okazać się toksyczne, głównie poprzez generowanie dużych ilości wolnych rodników będących przyczyną powstającego stresu oksydacyjnego prowadzącego do uszkodzenia komórek.
Laktoferyna wiąże i transportuje wolne żelazo, oraz zapobiega uszkodzeniom komórek, w tym komórek nabłonkowych jelit wywołanym zarówno przez wolne rodniki, jak i pozostałości leków (ksenobiotyki). Oprócz tego zwiększa aktywność enzymów antyoksydacyjnych (dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej, katalazy) od aktywności i wydajności których zależy tempo i zakres usuwania reaktywnych form tlenu (wolnych rodników).  W badaniu Okazaki i wsp. wykazano ochronne działanie doustnej suplementacji laktoferyną przed wzrostem stężenia kreatyniny oraz azotu mocznikowego w surowicy krwi co wywoływało działanie ochronne przed oksydacyjnym uszkodzeniem kanalików nerkowych w których pośredniczy żelazo. Liczne prace naukowe wykazały skuteczność zastosowania laktoferyny jako nośnika leków co jest użyteczne także w kontekście preparatów żelaza. Co istotne, włączenie laktoferyny do terapii obniża stężenie prozapalnych cytokin (zwłaszcza IL-6, TNF-alfa).

Bibliografia:

 • Zhao X., Zhang X., Xu T., Comparative Effects between Oral Lactoferrin and Ferrous Sulfate Supplementation on Iron-Deficiency Anemia: A Comprehensive Review and Meta-Analysis of Clinical Trials, 2022
 • Liu N., Feng G., Zhang X., The Functional Role of Lactoferrin in Intestine Mucosal Immune System and Inflammatory Bowel Disease, 2021
 • Superti F., Lactoferrin from Bovine Milk: A Protective Companion for Life, 2020
 • Elzoghby A., Abdelmoneem M., Hassanin I., et all.   Lactoferrin, a multi-functional glycoprotein: Active therapeutic, drug nanocarrier & targeting ligand, 2020
 • Kell D., Heyden E., Pretorius E., The Biology of Lactoferrin, an Iron-Binding Protein That Can Help Defend Against Viruses and Bacteria, 2020
 • Gajda-Morszewski p,. Śpiewak k., Laktoferyna – białko multipotencjalne, 2015.
 • Artym J., Zimecki M., Laktoferyna w profilaktyce i leczeniu zakażeń, 2018,
 • Artym J., Zimecki M., Korzystne działanie laktoferyny
  na mikrobiotę przewodu pokarmowego, 2020
Artykuły, które mogą Cię zainteresować:
Dieta o niskim indeksie glikemicznym 1600 i 1800 kcal ebook – gotowy plan

Kochani, po tym jak nie wszystkim osobom udało się zapisać do mnie na konsultację na luty, obiecałam napisać dla Was Czytaj dalej

Znaczenie berberyny w terapii cukrzycy typu II, insulinooporności, nadwagi i otyłości

Kto jest, lub był moim pacjentem ten wie, że w mojej pracy nie bazuję na suplementach i nie zlecam stosowania Czytaj dalej

Dlaczego warto jeść dynię i dlaczego sezon warto zacząć już teraz, a nie w listopadzie ? Dziewięć przepisów na dania z dynią!
Dlaczego warto jeść dynDlaczego warto jeść dynię właściwości zaletyię

Mimo iż większości z nas dynia kojarzy się z jesienną szarugą, długimi listopadowymi wieczorami i Halloween, jest już dostępna na Czytaj dalej

Menopauza i klimakterium. Czym są? Czym się różnią? Jak odnaleźć kobiecość w tym trudnym okresie? Dlaczego powinnaś przeczytać ten tekst jeśli skończyłaś 25 lat?
menopauza i klimakterium

Kobiecość to stan umysłu. Zawsze tak twierdziłam i będę bronić tego stwierdzenia do upadłego. Nie jest istotne czy masz długie Czytaj dalej

4 komentarze

GosiaDodano:  12 lipiec 2022 - 12:29
Czy powinno się suplementowac laktoferyne stałe czy przez jakiś czas i przerwa?
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  12 lipiec 2022 - 16:16
To zależy co chcemy osiągnąć.
Odpowiedz
AnetaDodano:  12 lipiec 2022 - 16:04
Czy można suplementować dłuższy czas laktoferynę? czy po trzech miesiącach wskazane jednak na jakiś czas robić przerwy w stosowaniu. Brane w celu podwyższenia ferrytyny.
Małgosia, DIETOTERAPIA LENAROWICZDodano:  12 lipiec 2022 - 16:15
Jeśli pracujemy nad poprawą gospodarki żelazem, można przyjmować dłużej.
Odpowiedz
AnetaDodano:  3 kwiecień 2023 - 7:36
Twój komentarz został wysłany do zatwierdzenia przez administrację.
Odpowiedz
AnnaDodano:  22 maj 2023 - 15:20
Twój komentarz został wysłany do zatwierdzenia przez administrację.
Odpowiedz
gosiaDodano:  27 lipiec 2023 - 12:26
Twój komentarz został wysłany do zatwierdzenia przez administrację.
Odpowiedz
Oferty
img1
DIETA INDYWIDUALNA
redukcja, Hashimoto, NT, IO, PCOS, WZJG, cukrzyca, fodmap i in.
ZAMÓW DIETĘ
img1
Gotowe diety
7-dniowe jadłospisy o niskim indeksie glikemicznym
SKLEP
img1
MOJE KSIĄŻKI
porady żywieniowe i przepisy bezglutenowe, bezmleczne i bezjajeczne
SKLEP
img1
GOTOWE JADŁOSPISY NA CAŁY ROK
dla osób zdrowych
CZYTAJ WIĘCEJ
img1
ZRÓB ZAKUPY
Miejsca i produkty, które szczególnie polecam z uwagi na jakość.
CZYTAJ WIĘCEJ
Instagram
Brzuch jak balon, a do tego więcej na wadze? 

Archeony mają taką moc! Komunikują 📞 się z Twoimi adipocytami i po pierwsze robią z Twoimi preferencjami żywieniowymi co chcą, po drugie powodują, że odkładasz więcej 😫

Z ebooka 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 dowiesz się oczywiście czym jest SIBO i IMO, jakie są przyczyny przerostów, jak wyleczyć je skutecznie, oraz jaki bałagan mogą spowodować „po drodze” i jak go „posprzątać” 

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego. 

#sibo #imo

Brzuch jak balon, a do tego więcej na wadze?

Archeony mają taką moc! Komunikują 📞 się z Twoimi adipocytami i po pierwsze robią z Twoimi preferencjami żywieniowymi co chcą, po drugie powodują, że odkładasz więcej 😫

Z ebooka 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 dowiesz się oczywiście czym jest SIBO i IMO, jakie są przyczyny przerostów, jak wyleczyć je skutecznie, oraz jaki bałagan mogą spowodować „po drodze” i jak go „posprzątać”

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego.

#sibo #imo
...

467 50
Test wodorowo – metanowy to podstawa diagnostyki SIBO/IMO, ale jeśli patrzysz wyłącznie na cyferki, lub co gorsza, opierasz swoje działanie wyłącznie na suchym stwierdzeniu osoby wykonującej test określającym, że przerost jest to możesz odbić się od ściany. 

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię jak prawidłowo wykonać, oraz zinterpretować test wodorowo – metanowy w oparciu o objawy, historię choroby oraz historię popełnianych błędów żywieniowych i behawioralnych. 

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego. 

#sibo #imo

Test wodorowo – metanowy to podstawa diagnostyki SIBO/IMO, ale jeśli patrzysz wyłącznie na cyferki, lub co gorsza, opierasz swoje działanie wyłącznie na suchym stwierdzeniu osoby wykonującej test określającym, że przerost jest to możesz odbić się od ściany.

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię jak prawidłowo wykonać, oraz zinterpretować test wodorowo – metanowy w oparciu o objawy, historię choroby oraz historię popełnianych błędów żywieniowych i behawioralnych.

Premiera ebooka już w drugiej połowie lutego.

#sibo #imo
...

518 22
Skuteczna terapia SIBO/IMO to nie bułka z masłem. 
Jeżeli wydaje Ci się, że wystarczy wziąć antybiotyk i temat załatwiony to grubo się mylisz o czym świadczy ogromna rzesza ludzi z nawrotami, kręcącymi się w kółko i dalej nie potrafiącymi poradzić sobie z dokuczliwymi objawami😫. 

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię Ci jak wyleczyć SIBO/IMO skutecznie. 
Dowiesz się dlaczego ten problem dotyczy właśnie Ciebie, jak przeprowadzić leczenie, jaką wdrożyć suplementację, dietę oraz jakich błędów nie popełniać ‼️

Wchodzicie w to? 
Wiecie co u Was jest lub było przyczyną SIBO/IMO? 

#sibo #imo

Skuteczna terapia SIBO/IMO to nie bułka z masłem.
Jeżeli wydaje Ci się, że wystarczy wziąć antybiotyk i temat załatwiony to grubo się mylisz o czym świadczy ogromna rzesza ludzi z nawrotami, kręcącymi się w kółko i dalej nie potrafiącymi poradzić sobie z dokuczliwymi objawami😫.

W ebooku 𝐒𝐈𝐁𝐎/𝐈𝐌𝐎 - 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐧𝐚𝐰𝐫𝐨𝐭ó𝐰 krok po kroku wyjaśnię Ci jak wyleczyć SIBO/IMO skutecznie.
Dowiesz się dlaczego ten problem dotyczy właśnie Ciebie, jak przeprowadzić leczenie, jaką wdrożyć suplementację, dietę oraz jakich błędów nie popełniać ‼️

Wchodzicie w to?
Wiecie co u Was jest lub było przyczyną SIBO/IMO?

#sibo #imo
...

1388 114
Dieta to nie ograniczenia! Dieta to styl życia!

Czy danie z rolki jest ograniczające? NIE!
Czy jest ekstremalnie pyszne? TAK!
Czy zaspokoi zapotrzebowanie na słodkie jednocześnie dostarczając białka, wapnia, magnezu, potasu, potasu i witamin z grupy B? TAK! 

Pochodzi z diety zima wersja 5 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞 👌
Tę i inne diety znajdziesz na stronie:

𝐰𝐰𝐰.𝐝𝐢𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚-𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳.𝐩𝐥

Link również w BIO profilu ♥️

#insulinooporność #cukrzyca #niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #pcosdiet

Dieta to nie ograniczenia! Dieta to styl życia!

Czy danie z rolki jest ograniczające? NIE!
Czy jest ekstremalnie pyszne? TAK!
Czy zaspokoi zapotrzebowanie na słodkie jednocześnie dostarczając białka, wapnia, magnezu, potasu, potasu i witamin z grupy B? TAK!

Pochodzi z diety zima wersja 5 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐛𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞 👌
Tę i inne diety znajdziesz na stronie:

𝐰𝐰𝐰.𝐝𝐢𝐞𝐭𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚-𝐥𝐞𝐧𝐚𝐫𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳.𝐩𝐥

Link również w BIO profilu ♥️

#insulinooporność #cukrzyca #niedoczynnośćtarczycy #hashimoto #pcosdiet
...

1998 3206

Masz problem z utrzymaniem zdrowych nawyków żywieniowych ?
Mam coś, co Ci pomoże !
Czytaj więcej

MOJA KSIĄŻKA


"Smacznie i zdrowo na diecie ograniczającej mięso" to książka dla tych, którzy szukają inspiracji na zdrowe posiłki i preferują tradycyjną formą książkową.

Ponad 70 stron porad żywieniowych oraz 65 pysznych i prostych w przygotowaniu przepisów. Dzięki podanym przy każdej potrawie wymiennikom węglowodanowym i białkowo-tłuszczowym szczególnie polecam ją osobom cierpiącym na cukrzycę typu I, kiedy kluczowe jest określenie dawki insuliny.

Idealny prezent dla każdego, kto chce zacząć przygodę ze zdrowym odżywianiem, ale nie koniecznie jest gotowy na ścisłe trzymanie się diety. 

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

This will close in 20 seconds